• ได้รับใบอนุญาต จป.
 • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่งพนักงาน

23-Aug-17

 

Applied
 • HSE Manager
 • Safety Manager
 • Safety Health and Environmental systems

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.