• ได้รับใบอนุญาต จป.
  • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
  • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
  • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
  • บ้านพักพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • รถรับส่งพนักงาน

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.