• สามารถติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้านสินค้าไอทีระดับดี
  • ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.