• ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ คอมพิวเตอร์
  • ระดับการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า - ปริญญาตรี
  • หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 - 35 ปี มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความรู้ด้าน ไอที CCTV IPCamera
  • ให้บริการ หลังการขาย กับลูกค้า

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบ
  • วางระบบ ซ่อมแซม ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีเสมอ
  • วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.