• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • ประสบการณ์ 1 ปี
  • มีความรู้โปรแกรม Arduino, Raspberry Pi and C#

13 hours ago

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี IT/MIS/Computer Sciences
  • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
  • ระดับเงินเดือน: 20,000 – 25,000

05-Aug-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • IT Infrastructure
  • IT Support
  • IT

31-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?