• คิดสร้างสรรค์ออกแบบงาน Graphic Design
 • นำเสนอความคิดหรืองานโปรเจคต่อลูกค้า
 • กำหนด Spec ชิ้้นงาน การผลิต และควมคุณคุณภาพการผลิต

18-Feb-20

 

Applied
 • Global Automotive Manufacturing Company
 • Well known brand
 • Intensive Training Program

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • UI/UX Designer
 • interactive design or web design
 • wireframes, storyboards, user flows, process flows

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good Command of English
 • At Least 2 Yrs Exp in Retail/E-Commerce Business
 • Knows Photoshop/Illustrator/InDesign/3DS Max

12-Feb-20

THB30k - 55k /month

Applied
 • Competitive salary
 • Fast career growth opportunity, additional perks
 • English speaking and writing MUST

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied