• ดูแลงานออกแบบภายใต้แบรนด์ CARA
  • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบ

14-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?