• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณา
  • ทักษะการด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?