• ไฟแรง ขยัน คิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้ AI, Photo Shop, Premier Pro
 • ถ่ายรูปหรือตัดต่อวิดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 mins ago

 

Applied
 • Graphic Designer
 • Design and produce marketing materials
 • Digital Design

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการตลาด
 • มีทักษะในการนำเสนองานให้ได้รับการอนุมัติ

28-May-20

 

Applied
 • Design general graphic the artwork
 • Creative design all projects of marketing
 • have idea

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Design general graphic the artwork
 • Creative design all projects of marketing
 • have idea

24-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?