• ออกแบบ Artwork ต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และโครงสร้างจอ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ใช้โปรแกรมหลักๆ ได้ดังนี้ Photoshop , Sketchup 3D

18-Aug-17

 

Applied
  • จบการศึกษา :ปริญญาตรีในสาขา ออกแบบ นิเทศศิลป์
  • เพศ : ชาย/ หญิง อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • งานการสื่อสารแบนด์ การสื่อสารการตลาด งานกราฟฟิค
  • โปรแกรมด้าน Graphic, Social Media, Artwork, Office
  • เพศหญิง งานสัญญาจ้าง งานเต็มเวลา นักศึกษาฝึกงาน

15-Aug-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.