• ปวช.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์ เครื่องมือกลหรือไฟฟ้า
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเครื่องจักรในโรงงาน
  • มีความรู้และทักษะทางช่างเทคนิคที่ดี

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?