• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวะกรรมเคมี
 • การประชุมติดตาม และสรุปรายงานผลงานประจำวัน/สัปดาห์
 • วิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวโน้มของผลการผลิต

13-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้น สาขาวิทยาศาสตร์ทุกสาขา วิศวะกรรมเคมี
 • การประชุมติดตามผลงานประจำสัปดาห์/เดือน/ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Diploma in Rubber technology
 • 5-10 years experience in Manufacturing Glove.
 • Able to apply analytical tools in problem

13-Aug-19

 

Applied
 • english – communicative
 • knowledge of accounting and financial processes
 • understanding of data analysis and forecasting

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 • ควบคุมการงานซ่อมบำรุง บอยเลอร์

13-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Rubber Technology, Polymer Science or Engineering
 • 5 years experienced in manufacturing field
 • Experienced in supervising the team

07-Aug-19

Salary negotiable

Applied