• เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Exciting role with a leading European manufacturer
 • Dynamic and meritocratic working environment
 • Significant career growth opportunities

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • To contribute many kind of industries
 • To work in the company occupying approximately 30%
 • To challenge himself in a Manager role

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • engineer
 • Design product
 • samutparkran

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้

11-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้ทันตามความต้องการ
 • สามารถตรวจติดตามการไหลของผลิตภัณฑ์
 • สรุปและประเมินผลการผลิตในแต่ละวัน

11-Aug-17

 

Applied
 • Review the current production processes
 • Qualified to degree level in Food Science
 • 5 + years of experience within the food production

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Maleorfemale,age 35 – 40 yearsold.
 • Minimumof12 years of experiencein fresh food
 • Provenability to interact effectively with people

08-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.