• เพศชาย/หญิง อายุ 33 - 37 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน Production Planning ด้านอาหาร 3 ปี
  • สามารถมาฝึกงานที่สีลมซ.30 และไปทำงานที่ปทุมธานีได้

20-Oct-20

 

Applied
  • Engineer , Process Engineer,Industrial Engineer
  • A wide degree of creativity and latitude is expect
  • Be proactive

13-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?