• มีประสบการณ์การใช้ SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการบัญชีการเงิน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการวางผังบัญชี การสร้างทีมการปิดบัญชี

8 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree of Food Science, Food Technology
 • Fair command of English
 • Have knowledge in Quality Analysis

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์กระบวนการชุบโลหะอย่างน้อย 4-5 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาอื่นๆ
 • Salary 30,000 - 40,000 (ตามความสามารถ)

20-Nov-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 8 yrs up exp as BOI roles, government coordinate
 • BOI implemented for new set up company
 • Practical of English

20-Nov-19

 

Applied
 • Interpreter Translater Japanese language
 • pathumthani rubber manufacturing production
 • secretary admin HR coordinator

20-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Production Manager in Food Manufacturing
 • Leading manufacturer of instant noodles in Japan
 • "Earth Food Creator"

18-Nov-19

 

Applied