• อายุ 20-29 ปี
 • มีความขยัน กระตือรือร้น
 • ไม่เป็นบุคคลมีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์

18 hours ago

 

Applied
 • Plant Manager Job
 • HVAC Industry
 • Manufacturing

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fabric Care , Electronic , Hardware , Software
 • implementation ,modularization , electronics
 • HA/VA/TD ,customer,Electronic Engineering

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสาร เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical Service Specialist
 • Industrial refrigeration (HVAC)
 • Job in Bangkok, Thailand

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior rice buyer
 • Direct and indirect material
 • Food manufacturing experience

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะได้

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.