• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์
 • สวัสดิการดี, สถานที่ทำงานใกล้ BTS และ MRT

24-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Plant Manager, Factory Manager, Production Head
 • Engineering Production Pharmaceutical
 • Qualitty Control GMP

21-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Multinational manufacturing company
 • Well-known product portfolio
 • High degree of autonomy

20-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Career Prospect in Managerial level
 • Potential growth in career path
 • Multinational company

20-Oct-20

 

Applied