• รับผิดชอบการวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมด้านการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 - 10 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา

14 hours ago

 

Applied
 • Sample Production Engineer
 • Manufacturing
 • Location : Ayutthaya

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • เพศชาย

23-Aug-17

 

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

23-Aug-17

 

Applied
 • degree in Material and Packaging Technology
 • 3 years in packaging development for export
 • Able to communicate in English is advantage

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์

22-Aug-17

 

Applied
 • establishing and maintaining standard costing
 • cost rolls, labor modeling and overhead rate
 • Account Specialist” and direct report to Operation

22-Aug-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Male, Age between 25 - 35 years old.
 • Good attitude and can work under pressure.
 • Can work in Ayutthaya province.

22-Aug-17

 

Applied
 • Process Engineer in Mixing shop
 • Experience 0-3 years
 • Working in international organization

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

22-Aug-17

 

Applied
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Able to communicate in English.
 • Able to work under pressure, tight deadline.

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา วิทยาการคอมฯ สามารถพัฒนาระบบ ERP
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปีในกระบวนการผลิต ในระดับหัวหน้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO, HACCP, GMP, BRC
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

19-Aug-17

 

Applied
 • Packaging, Packing, Chemical, Pharmaceutical, Food
 • Production Process, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Industry, Food Science, Pakaging Process

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in Production planning
 • Ability to use and troubleshoot the ERP/MRP.
 • Strong knowledge of production scheduling

18-Aug-17

 

Applied
 • Supervisor, Production (Assembly or Test)
 • Min 5 years’ experience in production in shop
 • Saraburi or Center

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Calculate machining process times
 • Develop and implement process
 • Practical - Business of English.

18-Aug-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Min. 15 year Experience in Operation Management
 • CNC, Milling, Electronics parts, Automotive parts
 • BS Degree in Mechanical / Industrial Engineering

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

18-Aug-17

 

Applied
 • Automation engineer
 • Experience : 3-5 years in maintenance
 • Working in international organization

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyzing trend of all machines
 • Good command in English
 • Able to work on Saturday

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.