• ดูแลควบคุมหม้อไอน้ำ
  • มีใบอนุญาติควบคุมหม้อไอน้ำ
  • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
  • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา
  • สามารถทำงานในอุณหภูมิ 15 องศาได้ (ไม่หนาวมาก)
  • มีความอดทนและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.