• เพศ ชาย /หญิง
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • อายุ ตั้งแต่19ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 22ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบdrawing แม่พิมพ์โลหะ และเขียนแบบได้
 • รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าของงานผลิต

22-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิ

22-Sep-17

 

Applied
 • Technical Service Specialist
 • Industrial refrigeration (HVAC)
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical
 • Minimum 10 years’ experience in process engineer
 • Knowledge and experience in upstream technologie

21-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 20-29 ปี
 • มีความขยัน กระตือรือร้น
 • ไม่เป็นบุคคลมีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 - 38 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสาร เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.