• วุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขา วิชาการตลาด/บริหาร
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล การเงิน ลงทุน วางแผนกลยุทธ์
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ค้าปลีก Logistics

11 hours ago

 

Applied
  • Control SMT and Facility section
  • Develop of SMT & Faciltiy working method
  • Experience 1 year in SMT process

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.