• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วทบ.เกษตรศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Mcs Office ได้ดี

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง/ชาย
  • อายุ 35-45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.