• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านธุรกิจอาหาร
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control the Security Service
 • Developing and implementing security policies
 • Support with setting up new site

15 hours ago

 

Applied
 • Strong in Acccounting and Finance top level
 • Experienced in Constraction business
 • Strong English

16 hours ago

 

Applied
 • Head of Wellness living & Health care business
 • Senior living project, Hospital medical consult
 • property management, health care and medical

17 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Focus primarily on online investor relations (IR)
 • Overall business operation, BD, Finance, HR, ITs
 • New business opps in the the IR space & recommends

22 hours ago

 

Applied
 • IT Solution Strategy road-map and consulting
 • Working with Key Technology Partners
 • Communicating architecture and IT standards

22 hours ago

 

Applied
 • port
 • railway
 • highway

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of exp. in strategic HR role
 • Experienced in working with Creative agencies
 • Fluent in Thai and English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global Automotive Supplier Manufacturing Company
 • Encourage Growth
 • Opportunity to Build a Team

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of exp. in strategic HR role
 • Experienced in working with Creative agencies
 • Fluent in Thai and English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in leadership and initiative thinking
 • Able to drive business performance
 • Business Development in the APAC region

22 hours ago

 

Applied
 • Strong leadership and able to lead the team
 • Consultancy and business development
 • Able to develop deep relationship with clients

22 hours ago

 

Applied
 • สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงิน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านอาคารสำนักงาน ทรัพย์สิน และงานธุรการ
 • ประจำสีลม ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และ 1 เสาร์/เดือน
 • 40K, พักร้อน 11 วัน, ลากิจ 3 วัน, ประกันสุขภาพ

22 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Age between 33 - 45 years old
 • At least 5 years exp in Legal Management
 • Possess lawyer license

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in retail environment
 • Team management, Customer Service
 • Drive the store’s sales, productivity and profitab

22 hours ago

 

Applied
 • Selling confectionary products
 • Develop and maintain customers
 • Relevant experience required

22 hours ago

 

Applied
 • Provide business requirement
 • Perform Testing Preparation, System Integration
 • Perform Cutover activities

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Personal Assistant
 • เลขา
 • PA

17-Feb-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Business Strategy
 • Retails experience
 • Consulting experience

17-Feb-20

 

Applied
 • Engineering / Civil
 • Infrastructure
 • Project Management

17-Feb-20

 

Applied
 • Experience in managerial Accounting & Finance from
 • Pharmaceutical, FMCG, plus import & SCM knowledge
 • Contact Neung 02 670 0505 # 206

17-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's in BA, Marketing, Finance, Economics
 • 10 years of experience as Corporate Planning
 • Possess experience of restructure an organization

16-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of merchandising experience in management
 • Planning and implementation of a merchandising
 • Distribution Strategies, and omni channel

16-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • Operation Manager - Bonchon
 • providing operational leadership
 • 100% customer satisfaction

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Age between 28 - 35 years old
 • 5+yrs as IT Project Management from Banking
 • Good tracking record in managing the whole team

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 35-40 years old over/ Strong command of English
 • 5 yrs from Real Estate, Construction Consultant
 • Business Development Management Skill

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Preferably operation planning background
 • Monitor and control on-field staffs to work
 • Operating budget control

14-Feb-20

 

Applied
 • 3 years experience in property management
 • Excellent English communication
 • Excellent interpersonal skills and leadership

14-Feb-20

 

Applied
 • Experience in Audit
 • GL Accountant
 • ERP / SAP

14-Feb-20

 

Applied
 • Retail or leasing management experience
 • Strong experience in Partnership Management
 • Good command in English

14-Feb-20

 

Applied
 • Work closely with regional team in Group Exercise
 • Work closely with snr. management & stake holder
 • Fun working environment, manage team of fit people

14-Feb-20

 

Applied
 • Develop Customer Service team
 • Improvement initiatives
 • Great working environment and culture

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Head of Customer Support and Call Center
 • GET Thailand
 • Management level

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

14-Feb-20

 

Applied
 • Procurement / Purchasing Process Improvement
 • Design and develop processes
 • Project Management

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience in management level
 • Good credit analysis skill using credit bureau
 • fund sourcing from external leasing companies

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านบริการ งานซ่อมบำรุง, รถทดแทน
 • บริหารงบประมาณการซ่อม
 • ทักษะในการบริหารทีมงาน

13-Feb-20

 

Applied
 • Develop business strategies for Shopping Mall
 • Develop good relationships with tenant
 • Manage team

13-Feb-20

 

Applied
 • Business Planning and Strategy and Data Analytic
 • Digital Business Strategy & Transformations
 • Analyse business opportunities

13-Feb-20

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied