• วุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขา วิชาการตลาด/บริหาร
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล การเงิน ลงทุน วางแผนกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ค้าปลีก Logistics

19 hours ago

 

Applied
 • Experience in a financial/commercial
 • Understand the profit and loss
 • Implementing action plans, setting budgets

19 hours ago

 

Applied
 • การวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานธุรกิจ
 • วิเคราะห์โครงการลงทุน
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน

19 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years of experience in Business Development
 • Strong and proven business development and sales
 • Profound relationship management

19 hours ago

 

Applied
 • Lean/TPS Engineer related experience of 5 years
 • Passionate, Fast learning, Change management
 • Involve improvement of whole value stream

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Control SMT and Facility section
 • Develop of SMT & Faciltiy working method
 • Experience 1 year in SMT process

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field with Master Degree
 • at least 10 years in Business Administration
 • shall have the knowledge in general business admin

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Provident Fund, Medical Ins, etc.
 • Construction and Industrial Products Mfg.
 • At least 5 year exp. in Accounting Management

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.