• ระดับการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมMicrosoft Office
 • มีความระเอียดรอบคอบ ขยันอดทน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Cost variance analysis
 • Experience in cost accounting
 • Maintain stock code and recipe and in system

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านงานบัญชี ภาษีซื้อ-ขาย

21 hours ago

 

Applied
 • ปวส-ป.ตรี
 • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
 • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ขับรถยนต์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้

20-Sep-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย ของบริษัทได้

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. ขี้นไป (หากจบสาขาบัญชี จะพิจราณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
 • ปวส - ป.ตรี ขับรถได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร 7 ปี
 • จัดทำรายงานค่าใช้จ่าย

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน

18-Sep-17

 

Applied
 • ลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • บันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน

18-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ตรวจสอบเงินสดย่อย และวัสดุ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • Development opportunities
 • International environment
 • Able to work independently

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ 8-15 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ 8-15 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย , หญิง

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถปฏิบัติงานที่เกาะสมุยได้

15-Sep-17

 

Applied
 • Administrative task
 • High commission
 • Intenational working enviriontment

15-Sep-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี

15-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • รักความก้าวหน้า
 • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

15-Sep-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมMicrosoft Office
 • มีความระเอียดรอบคอบ ขยันอดทน

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Sep-17

 

Applied
 • Experience as CFO, Finance Director
 • Good command of English
 • Able to work in Phuket

13-Sep-17

 

Applied
 • Exciting New Company
 • Career Advancement Possible
 • Positive Energy

13-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

12-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.