• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี ปิดบัญชีได้
  • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัทฯ ต้นทุน กฎหมายภาษี

18-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?