• วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทํางาน
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

6 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชีและได้รับ CPA
 • มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีอากรเป็นอย่างดี

18-Feb-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • At least 5 years experiences
 • CPD License

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?