• บัญชีเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย ภาษี
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
  • ป.ตรี สาขาการบัญชี
  • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้
  • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.