• รายงานรายรับ - รายจ่าย
 • รับผิดชอบ บันทึกรายรับของโครงการ
 • จัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าแรงของพนักงาน
 • มีความรู้เรื่องโครงการ BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีก่อนปิดงบกา

13-Nov-19

 

Applied
 • Account payable (A/P)
 • Perform bank and GL reconciliation
 • Month end closing

13-Nov-19

 

Applied
 • Participate in development risk based audit plan
 • Have knowledge of SAP
 • Have CPA or CIA is an advantage

12-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 5 years’ experience in Accounting
 • Knowledge of Accounting
 • Female, Age over 25 years old.

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Dynamic working style
 • Handle both of Accounting and finance
 • Good company benefit

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • At least 3 years of professional experience
 • Accounting and or Account Analysis

12-Nov-19

 

Applied
 • 5 years’+ experience in Accounting & Finance
 • Knowledge of Accounting, Tax regulations
 • Excellent Command of English

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years in finance field with experience
 • Familiar with Telecom/IT business or any corporate
 • Experience in Developing Financial Model

11-Nov-19

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 3-5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษีอากร

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Prepare cheque and bank transfer document
 • Prepare Receipt Voucher
 • Responsible for Petty Cash

07-Nov-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied