• เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี การบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in In Accounting, knowledge in Finance
 • Experience in Budgetting control and SAP managemen
 • -

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years experiences.
 • Head of Finance, Finance Director, CFO
 • Strong Management and Problem Solving Skill.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in cost accounting 2 years up
 • Monthly and year end closing
 • Factory expenses Monthly Report and analysis

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years experiences in accounting
 • CPD certified is require

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Account
 • Finance
 • Bachelor Degree

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP experience is a must
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • At least 3 years of relevant experience

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง -อายุ 22 - 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า2ปี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรุปรายงานทางด้านการบัญชี เจ้าหนี้ร้านค้า
 • หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป
 • ทำรายงานส่งกรมสรรพากร สรุปสมุดซื้อ-ขายรถยนต์

22 hours ago

 

Applied
 • At least 5 – 10 years experience in an accounting
 • Excellent skills in ERP
 • Have Experience in GMP systems

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support month end close activities
 • Bachelor degree in accounting
 • Experiences 0-2 year in Costing & Inventory

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 5-8 years experience in accounting
 • handle a range of cashiers duties

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA / MA in Finance Management, Accounting
 • Manufacturing experiences is a must
 • Excellent analytical, negotiable skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or related
 • Experience in Treasury, Cash Flow Report
 • Can communicate in English and familiar in SAP

20-Sep-17

 

Applied
 • Male / Female, 22 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Accounting or related fields
 • Good knowledge of MS office and AS400

20-Sep-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • CPD certified is require
 • Good command in English

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน 200-3,000 บาท

20-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20-Sep-17

 

Applied
 • Finance Manager, Business Controller, FP&A Manager
 • Finance Director, Financial Controller, FC
 • Regional Financial Controller, AFC, SEA FC

20-Sep-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี

20-Sep-17

 

Applied
 • Age 38-45 years old
 • Good English communications
 • Over 10 years multinational company experience

20-Sep-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ

20-Sep-17

 

Applied
 • Prepare & publish timely monthly financial
 • 8 years of experience
 • Strong knowledge in IFRS and Thai GAAP

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor' s degree in Accounting and Finance
 • At least 3-4 year experience in Finance
 • Excellent English Communication skills

19-Sep-17

 

Applied
 • Prepare petty cash , Payment Voucher, A/P,A/R
 • Input data to Express Program
 • Prepare Input VAT ,Out put VAT Report

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of standard accounting practice.
 • At least 3-5 years of experience in Account Paya
 • Experience in using ERP accounting system is req

19-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั่วไป 0-2 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • มีที่พักและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ถ้อยทีถ้อยอาศัย

19-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • เป็นผู้สอบเป็นชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Good command in English
 • 5 years up in cost accounting function.

19-Sep-17

 

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

19-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบรายรับรายจ่าย
 • มีประการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส หรือ ป.ตรี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Sep-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน 200-3,000 บาท

19-Sep-17

 

Applied
 • 7 years Experience in Costing
 • Knowledge of SAP
 • Automotive Manufacturing

18-Sep-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี/ปวส. ด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-17

 

Applied
 • จำเป็นต้องสื่อสารภาษาญี่ปุ่นงานบัญชี ฯ ได้
 • ปริญญาตรีบัญชีเท่านั้น และมี CPD LICENSES
 • ประสบการณ์ปิดงบบัญชีบริษัทญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 - 60 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง ชาย อายุ 18 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.