• วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประการณ์การทำงาน
 • ประกันสังคม โบนัสประจำปี วันหยุดตามกฎหมาย

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting, Finance
 • 1-3 years working experience in overall accountin
 • Knowledge of local accounting standards and tax la

26-Feb-20

 

Applied
 • Branch Operations, Sales support
 • Accounting, finance, HR, Admin, audit
 • experience in management, consumer, distribution

25-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

25-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เงินเดือน 13,000 – 15,000 บาท

24-Feb-20

 

Applied
 • จัดทำงบการบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Feb-20

 

Applied