• เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Program Computer ได้ดี
 • มีความคิดเชิงบวก และการทำงานเป็มทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • At least 3 years experience in cost accounting.
 • Cost accounting duty also

19 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีบริษัทฯ
 • งานประจำ เงินเดือนดี สวัสดิการเยี่ยม

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in planning
 • To coordinate, develop and support management
 • Generating regular reports and presentations

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • To work in leading manufacturing company
 • To work in constantly expanding company
 • To work in major automotive parts manufacturer

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง 1-3 ปี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์งานทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

17-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการหยุดเสาร์เว้นเสาร์
 • หากมีประสบการณ์ด้านกาเม้นท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
 • Summary financial reports
 • Cash Flow report to propose executive review
 • Consolidate regional finance

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • Minimum of 5 years experience in Budget Analyst
 • Good in English communication

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting experience
 • Manufacturing experience is advantage
 • SAP

16-Aug-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • English competency
 • B.A. in Accounting
 • 3 - 5 years in Accounting field

16-Aug-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum 3-10 years in cost accounting
 • Accounting experience and knowledge of MFG Pro

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • 3 - 8 years experience
 • Samutprakarn

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายบัญชีต่างๆ และที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางแผนควบคุมการบริหารแผนกบัญชี

15-Aug-17

 

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in Accounting
 • CPA qualification preferred
 • 10+ years’ experience of auditing experience

15-Aug-17

 

Applied
 • Innovative Food company for good impact
 • Experience with Manufactured products & inventory
 • No age limit, CPA is a plus

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting manager,CPA,CPD,Financial manager
 • GL, costing,manufacturing,MFG pro,good english
 • Tax,vat,close account,factory,monthly report

15-Aug-17

 

Applied
 • Finance/Accounting/Costing/TAS from manufacturing
 • 10+ yrs working in field direct from Manufacturing
 • Good English

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, at least 2 years experience
 • Bookkeeping in accounting program, GL
 • Prepare monthly withholding tax and VAT reports

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

15-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ในงานบัญชีและการเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานภาษี

15-Aug-17

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • Aged between 35 - 40 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Good communication and problem solving skills

14-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 23- 30 years.
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting.
 • 1-3 years’ experience in accounting (AP or AR)

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.