• จัดทำเอกสาร บัญชีซื้อ ขาย
 • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน รับแรงกดดันได้

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวช. / ปวส. และปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

1 hour ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งระบบ
 • ปิดงบบัญชีประจำปี

1 hour ago

 

Applied
 • AP / Accounting / Finance
 • Bank reconciliations / Pretty cash / Invoices
 • Withholding Tax / VAT

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เก็บข้อมูลของสินค้า ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting & Finance
 • AP / AR / GL / Withholding Tax
 • Business Finance

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated from related field
 • Organization skills
 • Positive mindset

1 hour ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • ทำการ matchingการจ่ายเงิน (Type M)ในระบบบัญชี
 • ตรวจสอบสลิปน้ำมัน(ใบกำกับภาษี)ให้ตรงกับรายงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของใบเสร็จ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถจับประเด็นสำคัญและสรุปออกมาเป็นรายงานได้

1 hour ago

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, Commerce
 • Prior experience in Advertising industry
 • Experience in a Senior Financial Manager capacity

1 hour ago

 

Applied
 • 7 years’ experience in senior executive role
 • Southeast Asia oversight
 • Lead a team of talented and dynamic individuals

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง / อายุ 30-45 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาการบัญชีและการเงิน
 • บุคลิกสุภาพ คล่องแคล่ว มีความละเอียดรอบคอบ

1 hour ago

 

Applied
 • บันทึกค่าใช้จ่ายสาขา
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ
 • บันทึกรับสินค้า

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

1 hour ago

 

Applied
 • International company
 • Full loop accounting
 • Team management

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • CPD
 • Accountant
 • Accounting firm

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Retail

1 hour ago

 

Applied
 • Handling and managing all accounting activities
 • Good command of English or Korean
 • Knowledge about IFRS Accounting (Consolidation)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบการเงินได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีด้านบัญชีต้นทุน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • สามารถออกไปตรวจงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Offices
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • Review and update product cost/ pricing for SEA
 • Background in accounting, and financial analysis
 • Service industry experience and strong in MSExcel

1 hour ago

 

Applied
 • Knowledge on banking regulationbank products
 • Ensure liquidity is always under control
 • Conduct bank reconciliation, ensure authorization

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle all local taxes tax planning tax complianc
 • Develop tax planning for maximum tax benefits
 • manage timeline of taxes submission

1 hour ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Assume overall responsibility in finance function
 • Provide leadership in daily operations
 • Liaise with sales teams in business development

1 hour ago

 

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting in Listed / Public company
 • 10 Years exp. in tax, F45 and financial statement
 • Knowledge in Listed company report

3 hours ago

 

Applied
 • Responsible for all activities of accounting duty
 • Oversee accounts payable / accounts receivable
 • Calculating VAT, W/H Tax

10 hours ago

 

Applied
 • Account and admin responsibility, CPD
 • Working hours: 9.00 - 17.00, Mon - Fri, BTS Line
 • Good English Communication

14 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Experienced Manager opportunity
 • Shipping experience a definite plus
 • Wide scope position

15 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting
 • Insurance
 • SBT, VAT and withholding tax

15 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชี หากเคยใช้โปรแกรม Express

19 hours ago

 

Applied
 • ชาย ,หญิง จบ ป.ตรี สาขาบัญชีหรือสอบบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการตรวจสอบ
 • กรณีไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนงาน

19 hours ago

 

Applied
 • Good English communication
 • Experience with Share Service Center
 • SAP is preferred

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานทางด้านการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำการคัดแยก รับ-ส่ง เอกสารของฝ่ายการเงิน
 • จัดทำบันทึกรายการเงินโอน รายการเช็คจ่าย

19 hours ago

 

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

25-Sep-17

 

Applied
 • Being responsible for daily accounting functions
 • Reconciliation of stock take results.
 • Reconciling intercompany balances.

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Accounting or related
 • Self-motivated, energetic and hard-working

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Driving campaigns to secure top talent for clients
 • A desire to work in a target driven,
 • A strong work ethic and desire to achieve

25-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.