ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 55K - 70K /เดือน
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD
  • มีประสบการณ์งานด้านงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
  • มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่THB 120K - 160K /เดือน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO ในอุตสหกรรมการผลิต 5 ปี
  • หากมีใบอนุญาต CPA และ CFA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo

  Account Payable Accountant (AP)

  SAND-M GLOBAL CO., LTD.
  บางใหญ่
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการทำบัญชี (AR/AP/GL)
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 55K - 90K /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน / บัญชี / ตรวจสอบ 3-5
  • บริหารกระแสเงินสดของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำงบการเงินและภาษีอย่างทันท่วงทีต่อผู้บริหาร