Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s banner
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านการขายจิวเวลรี่
  • มีความรู้ด้านจิวเวลลี่
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s banner
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • ปวส.สาขาการขาย การตลาด, ประสบการณ์งานขาย 1 ปี
  • สื่อสาร สนทนาภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป
  • โบนัส,เค้กวันเกิด,ตรวจATKฟรี,ปรับเงินเดือน,ใกล้BTS