• เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

21-Aug-17

 

Applied
  • ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
  • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

16-Aug-17

 

Applied
  • Exciting role with a leading European manufacturer
  • Dynamic and meritocratic working environment
  • Significant career growth opportunities

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.