• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
  • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

17-Aug-17

 

Applied
  • Colorist, textile color lab, 3yrs Experience
  • Bachelor degree in Textile
  • Good English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • laboratory, garment and textile
  • Bachelor degree in Science
  • Quality control

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.