• ปริญญาตรีสาขาวิศวะอุตสาหการ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์

13-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?