• ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

16-Aug-19

 

Applied
 • Investment, Financial, Risk
 • Strategic Planning, Fund Management
 • Real Estate, Property,Industrial

16-Aug-19

 

Applied
 • Seeking for Treasury Manager Position
 • Strong Exp in Cash Management, Funding, Liquidity
 • Leadership Management

16-Aug-19

THB120k - 160k /month

Applied
 • REIT
 • Fund Manager
 • Investment Relation

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • VP Accounting and Finance
 • Good command in English
 • Good Knowledge of debenture

15-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

14-Aug-19

 

Applied
 • Experience in product development 3-5 years
 • Organize new fund launches
 • financial instruments and investment strategies

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in SEC or asset management firms
 • Strong knowledge in SEC regulations
 • Good command of English

14-Aug-19

 

Applied
 • Provide wealth management solution
 • Investment consultant
 • Possess a single license

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Good Remuneration with high allowance
 • Worklife balance
 • Advance career opportunity

13-Aug-19

Above THB160k /month

Applied
 • งานธนาคาร งานการเงิน > งาน Retail Banking
 • งานธนาคาร งานการเงิน > งานที่ปรึกษาการเงิน
 • งานธนาคาร งานการเงิน > งานบริการลูกค้าองค์กร

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในงานด้านปฏิบัติการกองทุน
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

12-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Management of long- and short-term cash flow
 • Manage Group’s liquidity, maximize benefit
 • Monitor company’s various cash flow forecasts

01-Aug-19

 

Applied