• มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน
 • จบปริญญาตรีด้าน บัญชี กฎหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีภาวะผู้นำ

6 hours ago

 

Applied
 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • มีใบอนุญาต Single License /IP/IC

6 hours ago

 

Applied
 • Financial analysis, Due diligence, SWOT
 • Good command of English, analytical skill
 • Excel Skill, Proactive and good presentation skill

20-Aug-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Risk Management
 • Operational Risk
 • Insurance

19-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Relationship Management
 • Wholesales Banking & Corporate Banking
 • Financial Institutions

19-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

19-Aug-17

 

Applied
 • Multinational company
 • Financial analysis
 • Management

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ด้านปฏิบัติการกองทุน
 • Provident fund Operation
 • Fund accounting

18-Aug-17

 

Applied
 • Experience in property fund or REIT management
 • At least 3 years in real estate sector is required
 • Good command of English is a must

18-Aug-17

 

Applied
 • Research and analysis on debt securities
 • Report current and trend
 • rovide data for internal credit scoring

17-Aug-17

 

Applied
 • Fund Manager License is a must
 • Working experience in asset management industry
 • Good communication skills in English

17-Aug-17

 

Applied
 • Cash Operation
 • Cash Management
 • Operation

17-Aug-17

 

Applied
 • Treasury
 • Cash management
 • Finance operation

17-Aug-17

 

Applied
 • Outline financial/operational strategies
 • Oversee accounting, reporting, SET compliance
 • Manage funds, maximizing investment return

16-Aug-17

 

Applied
 • To build relationship with UOB’s wealth customers
 • Possess Single License (preferred)
 • English proficiency is an advantage

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Consultant
 • Business development
 • Economic

16-Aug-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Manage several subsidiary companies
 • Listed Company, Consolidation
 • CPA is a plus

16-Aug-17

 

Applied
 • Investment banking
 • Securities
 • Corporate Finance

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน
 • ขยัน รักความก้าวหน้า มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • บริหารด้านทุนให้กับลูกค้า

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงิน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน
 • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

15-Aug-17

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

15-Aug-17

 

Applied
 • Acting as an in-house Financial Advisor
 • Handling financial risk management
 • Able to work independently

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s/Master’s degree in Business Admin
 • CFA/CISA level 1 or above
 • Licensed Fund Manager

15-Aug-17

 

Applied
 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

15-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

14-Aug-17

 

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.