• ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • เงินตราต่างประเทศ
 • การเงิน
 • การกู้ยืมเงิน

7 hours ago

 

Applied
 • To build relationship with UOB’s wealth customers
 • Possess Single License (preferred)
 • English proficiency is an advantage

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality with a Bachelor or Master’s degre
 • More than 8 years of experience in investment bank
 • Strong analytical, project management

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Outline financial/operational strategies
 • Oversee accounting, reporting, SET compliance
 • Manage funds, maximizing investment return

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Law, Accounting
 • Experience of working in a public company limited
 • Knowledge of REIT management, property funds

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • KYC
 • Cllient on boarding
 • AML

12 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Risk
 • Compliance
 • Legal

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Wholesale banking
 • Risk management

12 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Experienced in Banking, Securities, Fund, Asset
 • Significant Financial Modeling Experience
 • Posses Analyst License, CPA or CISA3

12 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Handling of month-end closing and analysis
 • Financial planning& Analysis functions, budget
 • Budgeting and forecasting, including short term

12 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านบัญชี

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Good command of English
 • Chinese speaking is optional

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial forecast & fund raising
 • Liquidity management
 • Analyze, suggest & execute on derivatives product

13 hours ago

 

Applied
 • พิจารณาความเสี่ยงและนำเสนอกลยุทธ์การลงทุน
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้
 • Trade Execution ตราสารหนี้และอัตราแลกเปลี่ยน

24-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • Treasury
 • Accounting
 • Finance

22-Sep-17

 

Applied
 • Spreadsheet and modeling skills.
 • Committed to process improvement.
 • Willing to adapt quickly to changes in direction.

22-Sep-17

 

Applied
 • Explore financial Capital Markets
 • Restructuring existing loan agreements
 • Tap-in best opportunistic financing solutions

22-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

22-Sep-17

 

Applied
 • investor services
 • Securities funds
 • Funds product

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา กฏหมาย/บริหารธุรกิจ/การเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ E-Payment
 • จัดทำแผนการให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในบริษัท

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป,มีใบอนุญาติ IC License
 • เงินเดือน 50,000++ พร้อมสวัสดิการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,ทำงานเป็นทีมได้ดี

22-Sep-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ด้านปฏิบัติการกองทุน
 • Provident fund Operation
 • Fund accounting

22-Sep-17

 

Applied
 • fund manager
 • investment analyst
 • asset management

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's/Master’s degree in Accounting
 • 3+ years of relevant experience in the Accounting
 • Experience and knowledge of Microsoft office suite

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's/Master’s degree in Accounting
 • 3+ years of relevant experience in the Accounting
 • Ability to work collaboratively with many parties

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงิน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน
 • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน
 • ขยัน รักความก้าวหน้า มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • บริหารด้านทุนให้กับลูกค้า

22-Sep-17

 

Applied
 • Research and analysis on debt securities
 • Report current and trend
 • rovide data for internal credit scoring

21-Sep-17

 

Applied
 • Investment banking
 • Securities
 • Corporate Finance

21-Sep-17

 

Applied
 • MBA in Finance or related filed.
 • 5 years of direct experience in lending business
 • Proficient in English i.e. writing, reading, speak

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Cash management
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

21-Sep-17

 

Applied
 • 10 years’ experience in Investor Relations, PR
 • Preparing presentation materials and investor note
 • Good knowledge in financial analysis

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Banking Internal Audit/Operational Risk Experience
 • Knowledge of Securitis Services and Product
 • Detail Oriented and English Communication

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน
 • จบปริญญาตรีด้าน บัญชี กฎหมาย การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีภาวะผู้นำ

21-Sep-17

 

Applied
 • Age from 33 to 40, at least 3 years in funding
 • Expand new deposit customers and achieve funding
 • Develop strong relationship with customers

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • มีใบอนุญาต Single License /IP/IC

21-Sep-17

 

Applied
 • 1-2 years of relevant work experience on NAV
 • New graduatation, required Accounting background
 • Experience on Fund Accounting and Fund Services

21-Sep-17

 

Applied
 • Fund Manager License, Derivatives Fund Manager
 • ประสบการณ์บริหารกองทุน 1-3 ปี
 • กองทุนตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนทางเลือก

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship management; credit analysis
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

20-Sep-17

 

Applied
 • Project finance
 • feasiblity
 • corporate finance

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Understanding Purchasing, Import-Export process
 • Sourcing, selecting and negotiate new local
 • Basic knowledge in ISO, GMP, HACCP

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Asset management
 • Provident fund
 • Consumer banking

20-Sep-17

 

Applied
 • Property fund
 • Fund Manager
 • REIT Manager

20-Sep-17

 

Applied
 • Day-to-day operation of fund accounting process
 • Accounting entry, adjustment, and confirmation
 • Coordinate with counter parties

20-Sep-17

 

Applied
 • mutual fund product
 • Process
 • investment strategies

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.