• ประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 3 ปี
  • วางแผนงานขนส่ง
  • จบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

20-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?