• เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
  • มีความสามารถพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ

6 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์เกี่่ยวกับงานขนส่ง
  • มีภาวะผู้นำ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานขนส่งได้ดี
  • วางแผนระบบการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.