• อายุไม่เกิน 40 ปี
  • เพศชาย
  • รู้จักเส้นทาง กรุงเทพ ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี

16-Aug-17

 

Applied
  • Warehouse Leader
  • ควบคุม ดูแลสต๊อคการรับ เบิก-จ่าย สินค้า
  • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

11-Aug-17

 

Applied
  • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
  • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.