• ประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 3 ปี
  • มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  • ปฏิบัติงานศูนย์กระจายสินค้า (บิ๊กซี วังน้อย)

22-Oct-20

 

Applied
  • Leading the outbound supply chain
  • Challenging work and enhance skill set.
  • Multi nationalities environment.

19-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?