• สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ผ่านงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • รู้จักเส้นทางในพื้นที่กทม./ปริมณฑลเป็นอย่างดี

13-Feb-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?