Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 of 26 jobs
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  Dusit
  • วิจัยผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • สถานที่ทำงานกรุงเทพฯ แต่เดินทางไปเชียงรายบางครั้ง
  บริษัท สิทธินันท์ จำกัด's banner
  บริษัท สิทธินันท์ จำกัด's logo

  เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์พิเศษ

  บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
  Bangrak
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • ขับรถยนต์/รถกระบะได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ คหกรรม
  • ประสบการณ์ทำงานด้านคิดค้นและพัฒนาอาหารหวาน 2-3 ปี
  • รักในการทำอาหารและคิดค้นเมนูใหม่ๆโดยเฉพาะของหวาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Assistant Project Manager

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  BangkokTHB 30K - 35K /month
  • จัดทำ Project ตามที่หัวหน้างานให้รับผิดชอบ
  • สายลุยมีรถยนต์ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • มีทักษะการติดต่อประสานงานเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับ
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s banner
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • ภาวะผู้นำ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า