• ขึ้นทะเบียนเลขสารบบอาหารต่อ สสจ./ส่วนกลาง
 • ปริญญาตรีสาขา วทบ.วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP

22 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering preferred
 • 3-5 years’ experience in Life Science
 • Excellent spoken and written English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการสื่อสาร

09-Dec-19

 

Applied
 • Product recipes, menu
 • Developing communication tools for operations
 • Track Sales Delivers, Promotion plans

09-Dec-19

 

Applied
 • Food Science, Agro-industry or related Background
 • 1-3 Years of experience in lab or R&D
 • New graduates are welcome

09-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Multinational Company
 • Purchasing Manager Job
 • Attractive Growth Prospects

06-Dec-19

 

Applied
 • Degree major in Food Sciences or related fields
 • Minimum 3 yrs experiences in food manufacturing
 • Experience in Quality Management System

04-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor degree in food science, food engineering
 • 4-5 years of experience in R&D, good English
 • production improvement experience

04-Dec-19

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือสาขาอื่นด้านอาหาร
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

24-Nov-19

 

Applied
 • Regulatory Affairs Manager, Global Food&Nutrition
 • QA, Quality Assurance in Foods/Beverage industry
 • Team management, Food regulation, FDA,Good English

24-Nov-19

Salary negotiable

Applied