• มีประสบการณ์บริหารโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ/วิศวกรรม

16-Nov-19

 

Applied
  • พัฒนาความสามารถและศักยภาพ การทำงานของพนักงาน
  • โรงงานผลิตอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ แปรรูป
  • บริหารจัดการ งานระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยฯ

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?