• มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
  • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

21-Sep-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
  • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

21-Sep-17

 

Applied
  • ชาย - หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.