• ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
 • ปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพประจำปี
 • ประกันและควบคุมคุณภาพ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เคยผ่านโรงงานอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • Quality Management System
 • Quality System Audit, lead auditor
 • Quality Improvment

22-Sep-17

 

Applied
 • Lab testing of finished product
 • verifying and validating method
 • Raw Material Testing

22-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • Well known in production planning & supply chains
 • Experience at least 7 years of production planning
 • High analytical skill and detail oriented

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.