• เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เคยผ่านโรงงานอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • Quality Management System
 • Quality System Audit, lead auditor
 • Quality Improvment

20 hours ago

 

Applied
 • Lab testing of finished product
 • verifying and validating method
 • Raw Material Testing

20 hours ago

 

Applied
 • Product Develpment
 • Initiate prototyping of product
 • Response the implementation and Bill of Material

20 hours ago

 

Applied
 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

20 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • Well known in production planning & supply chains
 • Experience at least 7 years of production planning
 • High analytical skill and detail oriented

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
 • ปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพประจำปี
 • ประกันและควบคุมคุณภาพ

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for leading employer
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

13-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Food Science/Food Biotechnology
 • 4+ years total experience in handling Quality
 • Strong knowledge of GMP, HACCP, FSSC 22000 ,BRC

08-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Food Engineering, Food Technology
 • 3-5 years in food industry or related field
 • Good command in English

06-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.